Webinar "Organizacje pozarządowe pytają eksperta o RODO"

Prezenter: dr Maciej Kawecki - Ministerstwo Cyfryzacji

Koordynator krajowej reformy ochrony danych osobowych, kieruje Departamentem Zarządzania Danymi w Ministerstwie Cyfryzacji, doktor nauk prawnych.

W latach 2016-2017 doradca w Gabinecie Politycznym Ministra Cyfryzacji. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UJ w Krakowie, na którym obronił pracę doktorską nt. unijnej reformy ochrony danych osobowych. Studiował również na Uniwersytecie w Sztokholmie oraz Uniwersytecie J.W. Goethego we Frankfurcie nad Menem. W latach 2015-2016 zatrudniony w Biurze GIODO.

Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu bezpieczeństwa danych osobowych, uczestnik kilkudziesięciu krajowych oraz międzynarodowych konferencji naukowych z zakresu prawa nowych technologii. Laureat konkursu Wolters Kluwer Polska i „Dziennika Gazety Prawnej” – Rising Stars 2017 (nagroda specjalna w listopadzie 2017 r.).

Event agenda

Podczas webinarium odpowiemy na najczęstsze pytania organizacji pozarządowych o ochronę danych osobowych i RODO (nowe rozporządzenie o danych osobowych) przesyłane do ngo.pl. Porozmawiamy m.in. o:

 • podstawach przetwarzania danych osobowych w organizacjach zgodnych z RODO, np. przy realizacji zadań publicznych, ochronie danych wrażliwych,
 • zdjęciach osób i RODO.

Uczestnicy webinarium ze stowarzyszeń i fundacji będą mogli zadać ekspertowi własne pytania o RODO.

Przebieg spotkania:

 1. 12.25-12.30 – rozgrzewka
 2. 12.30-12.35 – powitanie
 3. 12.35-13.15 – wystąpienie eksperta – odpowiedzi na pytania o RODO przesyłane przez organizacje do portalu ngo.pl (m.in. o podstawach przetwarzania danych osobowych w stowarzyszeniach i fundacjach, ochronie danych wrażliwych, zdjęciach osób i RODO)
 4. 13.15-13.30 sesja pytań i odpowiedzi – ekspert odpowiada na pytania uczestników webinarium o RODO 
 • Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informujemy, iż administratorem Pani/a danych osobowych jest Stowarzyszenie Klon/Jawor z siedzibą przy ul. Szpitalnej 5/5, 00-031 Warszawa, e-mail: klon@klon.org.pl, będące administratorem ngo.pl.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w zakresie imię i nazwisko, adres e-mail, w celu udziału w webinarium ngo.pl oraz publikacji nagrania z webinarium. 
 • Pani/Pana imię i nazwisko będzie widoczne na czacie w nagraniu z webinarium. Może Pani/Pan w polach „imię” i „nazwisko” wpisać swoje inicjały lub przedstawić się w inny sposób. 
 • Pani/Pana dane osobowe są udostępniane tylko tym podmiotom, które muszą mieć do nich dostęp w celu zagwarantowania odpowiedniej jakości świadczonej przez Stowarzyszenie usługi, tj. ClickMeeting Sp. z o.o., ul. Arkońska 6/A4, 80-387 Gdańsk.
 • Pana/Pani dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowych. 
 • Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody.
 • Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przewarzania, prawo do przenoszenia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu. 
 • W przypadku wyrażenia zgody ma Pan/Pani prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa do wycofania zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 • Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych ma charakter dobrowolny. Jest warunkiem korzystania z webinarium ngo.pl. 
 • Administrator Danych Stowarzyszenie Klon/Jawor informuje, iż nie będzie wykorzystywał Pana/Pani danych osobowych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, które opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Pana/Pani skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Pana/Panią wpływa.

If you have already registered and can't locate your "registration confirmation email" click here

E-mail address is invalid or it wasn't provided during the registration process. Please provide a valid e-mail address.

Email has been sent

[message]