Webinar "TESTOWY Renata"

Monika Chrzczonowicz

Doradczyni serwisu poradnik.ngo.pl. Wspiera organizacje merytorycznie w aspektach formalno-prawnych związanych m.in. z zakładaniem i rejestracją nowych podmiotów. Podpowiada organizacjom, jakie mają prawa i obowiązki, jakich terminów powinny dotrzymać. Doradza również w aspektach związanych z likwidacją fundacji/stowarzyszeń, działalnością odpłatną pożytku publicznego, działalnością gospodarczą i współpracą z samorządem. Członkini zarządu Stowarzyszenia Klon/Jawor, Sieci SPLOT i warszawskiego KDS ds. organizacji wspierających.

*If you have already registered and can't locate your "registration confirmation email" click here

E-mail address is invalid or it wasn't provided during the registration process. Please provide a valid e-mail address.

The organizer of this event is an administrator of your personal data. By joining the webinar, your data can be visible for other participants of the event for example, on the attendees list or while using the chat.

Email has been sent

[message]